Tập hợp các câu

Tập hợp các câu "Xin chào" của nước bạn láng giềng.

Tập hợp các câu "Xin chào" của nước bạn láng giềng.Nguồn: Vietnam AirlinesXem tiếp